page_market_bg

Рынкі

Плаўленыдыяксідкрэмнія-кварцавыпясоквысокайчысціні、якібыўрасплаўленызадукацыяйшклазвыкарыстаннемтэхналогііплаўлення。

Высокаяўстойлівасцьуаб的ёме,нізкаеаб的ёмнаепашырэннеівысокаячысціняробяцьплаўленыдыяксідкрэмніякаштоўныміуніверсальнымматэрыялам。

Плаўленыдыяксідкрэмнія-кварцавыпясоквысокайчысціні、якібыўрасплаўленызадукацыяйшклазвыкарыстаннемтэхналогііплаўлення。

Высокаяўстойлівасцьуаб的ёме,нізкаеаб的ёмнаепашырэннеівысокаячысціняробяцьплаўленыдыяксідкрэмніякаштоўныміуніверсальнымматэрыялам。

  • Вогнетрывалыяматэрыялы

  • Ліцейная

  • Электроніка

Вогнетрывалыяматэрыялы

Плаўленыдыяксідкрэмнія——надзвычайізаляцыйныматэрыялзвельмінізкайцеплаправоднасцю。Звысокайустойлівасцюдацеплавыхудараўёнчаставыкарыстоўваеццаўтугаплаўкіхужываннях,такіхякалюмініевыямыйныямашыныабоўцыклічныхумовах。

01

Ліцейная

Прыліцціпадціскамвыкарыстоўваеццаплаўленыдыяксідкрэмніядляягостабільнасціўа“ёбме。Плаўленыдыяксідкрэмніямаенадзвычайнізкікаэфіцыентцеплавогапашырэння,ітамувельмілёгкадапускаюццаадліўкізпростымвыдаленнемабалонкі。

02

Электроніка

Нашплаўленыдыяксідкрэмніямаевельмівысокаеэлектрычнаесупраціўленнеінізкуюцеплаправоднасць,тамуягочаставыкарыстоўваюцьуэлектроннайпрамысловасціўякасцінапаўняльнікаўэпаксідныхфармовачныхскладахдляпаўправаднікоў。

03


Baidu