banner2-2
banner1-1
banner3

մերմասին

万博体育msports下载万博manbetx 体育官网Dinglong石英有限——ըքվարցայիննյութերիարտադրականընկերությունէ,որիկենտրոնակայանըգտնվումէ伊恩իանգսուՉինաստանում:Dinglong——ըզբաղվումէնուրբքվարցայիննյութերիուսումնասիրությամբևարտադրությամբ1987թվականից:Ապրանքիտեսականիններառումէմիաձուլվածսիլիցիա,միաձուլվածորձաքար,որձաքարիփոշի,քվարցայինխողովակևքվարցայինխառնուրդ:万博体育msports下载Dinglong——իորձաքարայիննյութերնուարտադրանքներնայսօրլայնորենօգտագործվումենհրակայուն,էլեկտրոնիկայի,արևի,ձուլարանիևայլհատուկծրագրերումևբաշխվումեններքինշուկաներումևարտերկրումգտնվողշուկաներում:

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

 • 熔融石英

  Ձուլվածսիլիկատ

  Բարձրմաքրությանհալվածսիլիկատ(99年,98%ամորֆ)Առկաէինչպեսալյուրի,այնպեսէլհացահատիկիձևերովԲազմակողմանիծածկ……

 • 熔融石英粉

  Ձուլվածսիլիցիումիալյուր

  Բարձրմաքրությանհալվածսիլիկատ(99年,98%ամորֆ)热ածրջերմությանընդլայնմանհատկություններըապահովումենբարձրջերմայինշ……

 • 熔融石英颗粒

  Ձուլված硅粒

  Բարձրմաքրությամբհալվածսիլիկատ(99年,98%ամորֆ)热երմայինընդլայնմանցածրգործակից,կայունքիմիկոս……

 • 石英坩埚

  Քվարցայինխառնարան

  Հուսալիարտադրանքքվարցայինխառնուրդըմոնոկրիաներիարտադրությանհամարանհրաժեշտտարաէ……

 • 石英管

  Քվարցայինխողովակ

  ԼուսավորությունՄենքունենքքվարցայինխողովակներիլայնտեսականի”լուսավորությանծրագրերիհամար,ևկարողենքամբողջությամբօգտագործել……

 • 硅粉

  硅փոշի

  Բարձրմաքրությանորձաքարիփոշի(99.3%բյուրեղային)7(摩氏)բարձրկարծրությունԲարձրքիմիականդիմադրությունL…

Մրցակցայինառավելություններ

ՀԱՐ问ՈՒՄ
Baidu