banner2-2
banner1-1
banner3

Бізтуралы

万博体育msports下载万博manbetx 体育官网Dinglong石英有限——штаб——пәтеріЦзянсуқаласындаорналасқанкварцматериалдарыншығаратынкомпания。1987年Динглонгжылданбастапкварцтыңжұқаматериалдарынзерттеуменжәнеөндіруменайналысады。Өнімніңқұрамынабалқытылғанкремнезем,балқытылғанкварц,кварцұнтағы,кварцтүтігіжәнекварцтигелікіреді。Динглонгтыңкварцтықматериалдарыменбұйымдарықазіргікездеотқатөзімді、электроника,күн,құюжәнебасқадаарнайықолданбалардакеңіненқолданыладыжәнеішкінарықтардажәнешетелдікнарықтарғатаратылады。

ӨНІМДЕР

 • 熔融石英

  Балқытылғанкремний

  Жоғарытазалығыбарбалқытылғанкремнийдиоксиді(99年,98%аморфты)Ұнтүріндеде,дәндітүріндедебар……

 • 熔融石英粉

  Балқытылғанкремнийліұн

  Жоғарытазалығыбарбалқытылғанкремнийдиоксиді(99年,98%аморфты)Төменжылукеңейтуқасиеттеріжоғарытермиялық……

 • 熔融石英颗粒

  Балқытылғанкремнийлідән

  Жоғарытазалығыбарбалқытылғанкремнезем(99年,98%аморфты)Төменжылулықкеңеюкоэффициенті,тұрақтыхимик……

 • 石英坩埚

  Кварцтигелі

  Кварцтықсенімдіөні,ммонокрисөндірісіүшінқажеттіыдыс……

 • 石英管

  Кварцтүтігі

  ЖарықтандыруБіздекварцтықтүтіктердіңжарықдиапазонынаарналғанкеңассортиментібаржәнеолартолықтай……

 • 硅粉

  Кремнийұнтағы

  Жоғарытазалықтағыкварцұнтағы(99年,3%кристалды)Жоғарықаттылығы7(Мох)жоғарыхимиялықтөзімділікL…

СҰРАҚ
Baidu