page_market_bg.

बाजारपेठा

00

उच्चव्हॉल्यूमस्थिरता,कमीव्हॉल्यूमेट्रिकविस्तारआणिउच्चशुद्धताएकत्रितसिलिकालाएकमौल्यवानआणिअष्टपैलूसामग्रीबनवते。

00

उच्चव्हॉल्यूमस्थिरता,कमीव्हॉल्यूमेट्रिकविस्तारआणिउच्चशुद्धताएकत्रितसिलिकालाएकमौल्यवानआणिअष्टपैलूसामग्रीबनवते。

  • रेफ्रेक्टरीज

  • फाउंड्री

  • इलेक्ट्रॉनिक्स

रेफ्रेक्टरीज

फ्यूजडसिलिकाहीअत्यंतकमीऔष्णिकचालकताअसणारीएकअत्यंतअशुद्धइन्सुलेटिव्हसामग्रीआहे。त्याच्याउच्चथर्मलशॉकप्रतिरोधनासह,हेबर्याचदारेफ्रेक्ट्री拉प्लिकेशन्समध्येवापरलेजाते,जसेकीअॅल्युमिनियमलॉन्डर्सकिंवाअत्यंतचक्रीयअनुप्रयोग。

01.

फाउंड्री

गुंतवणूककास्टिंगमध्ये,व्हॉल्यूमसिलिकात्याच्याव्हॉल्यूमस्थिरतेसाठीजातो。00

02.

इलेक्ट्रॉनिक्स

00

03.


Baidu