Banner2-2
Banner1-1.
班纳3.

අපිගැන

ඩිංලොංක්වාර්ට්ස්ලිමිටඩ්යනුජියැන්ග්සුචීනයේමූලස්ථානයවනක්වාර්ට්ස්ද්රව්යනිෂ්පාදනසමාගමකි。ඩිංලොං1987සිටසියුම්ක්වාර්ට්ස්ද්රව්යපර්යේෂණනිෂ්පාදනයෙහිනිරතවසිටී。නිෂ්පාදනපරාසයතුළෆියුස්සිලිකා,ෆියුස්ඩ්ක්වාර්ට්ස්,ක්වාර්ට්ස්කුඩු,ක්වාර්ට්ස්ටියුබ්සහක්වාර්ට්ස්කබොලඇතුළත්වේ。ඩිංග්ලොන්ග්ගේක්වාර්ට්ස්ද්රව්යහානිෂ්පාදනවර්තමානයේපරාවර්තක,ඉලෙක්ට්රොනික,සූර්ය,කර්මාන්තශාලාසහවෙනත්විශේෂයෙදුම්වලබහුලවභාවිතාවනඅතරඒවාදේශීයවෙළඳපලතුළසහවිදේශීයවෙළඳපොළවල්වෙතබෙදාහරිනුලැබේ。

නිෂ්පාදන

 • 融合二氧化硅

  විලයනසිලිකා

  ඉහළඉහළසංශුද්ධතාවයසහිතෆියුස්(99.98%අ或ාත)පිටිසහධාන්යආකාරදෙකෙන්මලබාහැකිය。

 • 融合二氧化硅面粉

  විලයනසිලිකාපිටි

  -

 • 融合二氧化硅谷物

  විලයනසිලිකාධාන්ය

  ඉහළසංශුද්ධතාවිලයනසිලිකා(99.98%අ或ාත)අඩුතාපප්රසාරණසංගුණකය,ස්ථාවරරසායන雾......

 • 石英坩埚

  ක්වාර්ට්ස්කrucස්

  විශ්වසනීයවිශ්වසනීයනිෂ්පාදනයක්වනක්වාර්ට්ස්ක්වාර්ට්ස්කබොල්ලයනුමොනොක්රයිස්නිෂ්පාදනයසඳහාඅවශ්ය...

 • 石英管

  ක්වාර්ට්ස්ටියුබ්

  ආලෝකකරණයආලෝකකරණයෙදුම්සඳහාපුළුල්පරාසයකක්වාර්ට්ස්ටියුබ්අපසතුවඇතිඅතරඑයසම්පූර්ණයෙන්මමටකළහැකිය...

 • 二氧化硅粉

  සිලිකාපවුඩර්

  ඉහළසංශුද්ධතාක්වාර්ට්ස්කුඩු(99.3%ස්stalටිකරූපී)7(මෝහ්ස්)හිඅධිකදෘnessතාවඉහළරසායනිකප්රතිරෝධයඑල්...

තරගකාරීවාසි

පරීක්ෂණයක්
Baidu